NEC CẢM ỨNG THÁO DỜI|CORE M3-7Y30| RAM 4/SSD 128GB

NEC CẢM ỨNG THÁO DỜI|CORE M3-7Y30| RAM 4/SSD 128GB

2.200.000Giá niêm yết: 5.500.000

NEC CẢM ỨNG THÁO DỜI|CORE M3-7Y30| RAM 4/SSD 128GB

2.200.000Giá niêm yết: 5.500.000

Số lượng
Liên hệ